Como funciona la Seguridad Social Catalana

COMO FUNCIONA LA SEGURIDAD SOCIAL CATALANA: HAY QUE QUEJARSE Y MÁS TENIENDO INTERNET

CARTA ESCRITA A LA CONSELLERA DE SANIDAD, MARINA GIL:

A l’ atenció de la Sra. Marina Geli, Consellera de Sanitat del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

TRINIDAD SÁNCHEZ RUSO,
Amb número NASS: …………………
Amb número de CIP: ……………………..

I jo, Begoña Linares Sánchez, filla de Trinidad Sánchez Ruso

EXPOSEN:

Que en data 18 de novembre de 2009, es va fer una sol•licitud de derivació oftalmològica des de la doctora Concepción Labrador Gómez, col•legiada 08-15706-0, de l’ambulatori de Just Oliveras de l’Hospitalet de LL, amb l’objectiu de que a Trinidad Sánchez Ruso se li practiqui una neteja de lentilles de la operació de catarates que va tenir aproximadament fa un any, a la Residencia de Bellvitge, a consultes externes.

Al no rebre cap comunicat, a mitjans de febrer del 2010, tres mesos desprès, em vaig apropar a Consultes Externes de la Residencia de Bellvitge, per saber el motiu del retràs de la intervenció de la meva mare.

La resposta en secretaria de la planta baixa de consultes externes va ser que nomes disposen d’una maquina laser per efectuar aquesta intervenció, i que la llista d’espera és d’un any. Fins novembre del 2010 la meva mare no serà atesa.

SOL•LICITEM:

Sigui atesa la nostra queixa ja que la meva mare té 78 anys, l’evolució de la disminució de la visió és molt rapida i aquesta demora pot suposar que la manca de visió de la meva mare acabi amb una caiguda, ja que el seu estat de salut, i especialment els ossos, estan molt deteriorats.

Sigui avançada, dins del possible, la neteja de les lentilles de l’operació de catarates de la meva mare.

Estam d’ acord que som molts per a que l’ICSS assumeixi amb rapidesa tota al seva tasca, però si tal com ens van dir a secretaria, el problema és que només ses disposa d’ una maquina laser par realitzar aquesta intervenció, és una mica incoherent, tant el quan l’ICSS, es gasta molts diner en altres tasques que no són tan prioritàries com la pròpia salut dels ciutadans qui visquem a Catalunya.

Trinidad Sánchez Ruso –  Begoña Linares Sánchez

Hospitalet de Llobregat 21 de febrer de 2010

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.